One comment on “Sooyoung – 151230 MBC Drama Award

  • cô ấy đẹp đến nỗi tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào :'( thần thái của cô ấy thật khó sánh nổi :'( <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *